Diyaliz Doktorlarının Eğitim ve Bilgi Paylaşım Yeri

Diyaliz Doktorlarının Eğitim ve Bilgi Paylaşım Yeri

Türk Nefroloji Derneği

Türk Nefroloji Derneği diyaliz doktor ve uzmanlarının eğitimi ve bilgi paylaşımı ve uluslararası tıp alanında bilimsel ilişkiler kurulması amacı ile 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Haseki Hastanesi bünyesinde kurulmuştur. Dernek kurulduktan sonra tüm Türkiye geneline yayılmıştır. Yıllık kongreler dışında Türkiye’nin farklı yerlerinde bilimsel tolantılar ve bilimsel aktiviteler gerçekleştirmektedir. Özellikle 2002 yılında başlattığı ve bugüne kadar başarıyla sürdürdüğü Kış Okulları eğitim çalışmasına Türkiye genelinden pratisyen, uzman ve her branştan hekimin katılması sağlanan ve uzman ve hekimlerin eğitimlerine katkıda bulunan Kış Okulları bulunmakta ve bu toplantılar giderek artan bir ilgi görmektedir.

İstanbul Üniversitesi Haseki Hastanesi

Türk Nefroloji Derneğinin faaliyetlerinden birisi de nefrolog olmuş ya da nefroloji eğitiminin birinci yılını tamamlamış kişilere verdiği Nefroloji Eğitim Bursudur. Nefroloji eğitim bursu 40 yaşını aşmamış ve nefroloji uzmanlık ğitim eğitimini tamamlamış veya nefroloji uzmanlık eğitimin ilk yılını tamamlamış olduğunu belgeleyen adaylara ve her yıl en fazla 3 pataloğa tahsis edilmektedir. Eğitim bursu 6 aylık veya 1 yıllık süre ile verilmektedir ve burs başvuruları her yıl Nisan ayı son mesai bitimine kadar ve Ekim ayı son mesai bitimine kadar derneğe yapılmaktadır. Türk Nefroloji Derneği www.tsn.org.tr Valikonağı Caddesi Şakayık Sokak Polat Apt. No:79/1 Nişantaşı, İstanbul Tel: 0212 219 48 82