CE İşareti ve Belgesi Nedir?

CE İşareti ve Belgesi Nedir?

Güvenlik Belgesi CE Nasıl Alınır?

Tüm dünya ülkeleri arasında farklı ticaret alanlarını kolaylaştırmak için gerekli olan uygunluk veya uluslararası standartlık belgesidir. Ürünlerin üretim, satış ve kullanımdaki en asgari güvenlik mevzuatlarına uygun olduğunu ifade eden CE işareti, aynı zamanda çevre ve sağlık mevzuatlarını da kapsar. Bir diğer ifade ile birçok üründe kalite belgesi anlamına gelir. Böylece ürünlerin dış ülkelere ithalatı ve ihracatı sağlanır. Yani CE belgesi bir anlamıyla her ülkede ve ülkemizde güvenilirlik işareti olan bir pasaport özelliği taşımaktadır.

Belge Hangi Ürünlere Verilir?

Belgenin alınması için tüm raporların yönetmeliğe uygun olması gerekir. Belli standartlara uygunluk aranan ürünlerin bazılarında test veya muayene ile belgenin verilip verilemeyeceği tespit edilir. Ürünlerle ilgili teknik dosyalar hazırlanır ve AT uygun beyanı hazırlanarak bu belgeler imzalı olarak sunulur. Ürünün CE belgesi kapsamında olup olmadığı da dikkat edilmesi gereken diğer bir unsudur. Ürünlerin AB gereksinimlerine uygunluğu tespit edildikten sonra ürün için belge hazırlanır. Sorunsuz ve hızlı bir şekilde tüm güvenilirliği kanıtlanmış CE işaretini almak için linkinden iletişime geçebilirsiniz. Makinalar, tıbbi cihazlar, otomatik olmayan tartı aletleri, alçak gerilim cihazları, oyuncaklar, gaz yakan aletler, inşaat malzemeleri ve asansörler başta olmak üzere hangi ürünler için CE işareti alınacağı yönetmeliklerde belirtilmiştir. Uluslararası uygunluk belgeleri için cgstestmerkezi.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.