Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Yetkilendirilen Hastane-Doğan Hastanesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Yetkilendirilen Hastane-Doğan Hastanesi

Dev Bir Hastane ve Kusursuz Hizmet

Doğan Hastanesi Küçükçekmece, İstanbul’da bulunmaktadır. Hastanenin 71 yatak kapasitesi, 3 ameliyathanesi, her türlü poliklinik hizmeti, cerrahi yoğun bakım ünitesi, 24 yataklı ve 150 kişi kapasiteli diyaliz merkezi, 2 dijital ve 1 konvansiyonel röntgeni, 2 mamografi, 2 panoramik röntgeni, kemik dansitometresi, EEG, EMS, 2 adet 4 boyutlu ultrasonu ile yeni MR merkezi bulunmaktadır. Doğan Hastanesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da yetkilendirilmiş olup, hastanede pilot ve kabin memurlarının ilk muayeneleri ve periyodik muayeneleri Aeromedikal Tıp Merkezi biriminde havacılığı ve havacılık mensuplarını tanıyan deneyimli hekimler ve sağlık personeli ile yapılmaktadır.

Birçok Hastalığa Çözümler Üretiliyor

Doğan Hastanesinin sağlık tanı üniteleri arasında akciğer fonksiyon laboratuvarı da bulunmaktadır. Bu laboratuvarda hastalara solunum fonksiyon testleri uygulanmaktadır. Solunum fonksiyon testleri ile çok önemli akciğer hastalıklarının başlangıcında tanı ve teşhis yapılabilmektedir. Tıkayıcı ve kısıtlayıcı akciğer hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini belirlemede ve yapılan tedaviye yanıtını saptamada, meslek hastalıklarının tanısında ve taramalarında ve maluliyet şartlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesinde solunum fonksiyon testleri yapılarak karar verilmektedir. Doğan Hastanesi: www.doganhastanesi.com Ziya Gökalp Caddesi No:2 Küçükçekmece, İstanbul Tel: 0212 624 34 34