Kara ve Deniz Ticareti

Kara ve Deniz Ticareti

Deniz Ticareti Hukuku Nedir?

Kara ve Deniz Ticareti, kara yolu ve deniz yoluyla gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin bütününe denir. Kara ve deniz ticareti alanında meydana gelen tüm uyuşmazlıkların çözümüne ve ihtilafların giderilmesine yönelik başvurulan hukuki yol ve yöntemler, bu ticaretlere yönelik hukuk bağlamında değerlendirilir. Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerinin devreye sokulduğu kara ve deniz ticaretinde, yeterince profesyonellik gerekir. Kara ve deniz ticareti ile ilgili detaylı bilgiye, sitesinden anında erişebilirsiniz. Kara ve deniz ticareti alanında karşılaşılan tüm sorunlara ilişkin hakkaniyetli ve hukuki çözümler, alanında profesyonel çalışan uzman avukatlarca gerçekleştirilir. Bu alanda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunan pek çok firma, piyasada mevcuttur.

Kara ve Deniz Ticareti Konuları Nelerdir?

Deniz ticareti hukukunu genel itibarıyla tanımlayacak olursak; gemiler ve gemilerin denizde seyrüseferine yönelik hukuki işlemleri düzenleyen hukuk dalıdır. Bilhassa uluslararası ticaretin ve buna bağlı bir şekilde uluslararası taşımacılığın en önemli faaliyeti olan deniz ticareti, ülkemizde etkinliğini ve önemini her geçen gün daha da fazla arttırmaktadır. Konumu nedeniyle yani kıtaları birbirine bağlayan boğazlara ve deniz yollarına sahip olması nedeniyle deniz üzerinde yapılan seyrüseferlerde, başta navlun sözleşmesi olmak üzere çatma, kurtarma, deniz kirliliği, kılavuzluk ücretleri, gemi adamı alacakları, haksız fiiller, kulüp sigortası vb. birçok problemin çözüm merkezi ülkemiz olmak durumunda kalmaktadır. Kara ve deniz ticareti, hukuki birçok konuyu kapsamakta olup geniş bir alanda yeterli bilgi ve donanıma sahip olunmasını gerektirir. Kara ve deniz ticareti konuları, çok çeşitlidir. Başta kara taşımacılığı olmak üzere deniz taşımacılığı ve diğer taşımacılık türlerine ilişkin hukuki mevzuat, taşınan malın zayi olması veya zarara uğranılması durumunda bizzat devreye girer.