Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir

Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir

Kiracının Sorumlulukları Nelerdir

Kira hukuku, bir konutun veya iş yerinin kiraya verilmesi sonucunda ortaya çıkan kiracı ve mal sahibi ilişkisini düzenleyen hukuk dalıdır. Kira sözleşmesi yaparak her iki taraf da kira hukuku kapsamında bazı yükümlülükler alır. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen tarafla ilgili karşı taraf dava açma hakkına sahiptir. Kira hukuku davaları kiracı ile ev sahibi arasındaki uyuşmazlıkları gidermek üzere açılan davalardır ve kira hukuku kapsamında sonuca bağlanır. Kiracı veya ev sahibi olarak haklarınız ve yükümlülüklerinizle ilgili detaylı bilgi almak için https://www.latifcembaran.com/kira-hukuku-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Tahliye Davası Nedir

Kiracının birincil sorumluluğu kira bedelini belirlenen zamanda düzenli olarak ödemektir. Kiracının ödemeyle ilgili bir sorun yaşaması halinde ev sahibine bu durumu önceden bildirmesi gerekir. Ev sahibi gününde ödenmeyen kira bedeli ile ilgili olarak ihtarname gönderme hakkına sahiptir. İki kez haklı sebeplere bağlı olarak ihtarname gönderilmesi kiracının tahliyesi için sebep teşkil eder. Kiracı bu nedenle kira bedelini düzenli olarak ödemek zorundadır. İhtarname gönderildikten sonra kiracı 30 gün içinde kirayı ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ev sahibi icrayla evden çıkarma hakkına sahiptir. Kiracının ikinci sorumluluğu da toplu yaşam kurallarına uymaktır. Komşuların yaşamına etki edecek şekilde rahatsızlık vermek kiracının tahliye sebepleri arasında yer alır. Komşu şikayeti ev sahibine kira sözleşmesini fesh etme hakkı verir. Kira sözleşmesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmeyen bir kiracı ev sahibi tarafından tahliye edilebilir. Kira bedelini hiç ödememek veya zamanında ödememek, ev sahibinin konut veya iş yeri ihtiyacı oluşması, taşınmazın yeniden inşasının söz konusu olması, kira sözleşmesinin 10 yılı doldurmuş olması, kiracıya haklı sebeplerle iki kez ihtar yapılması tahliye davası açılmasına sebep olur. Kira hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, kiracı ya da ev sahibi olarak hak ve sorumluluklarınızı öğrenmek ve hak kayıplarınızı gidermek amacıyla dava açmak için www.latifcembaran.com sayfayı ziyaret ederek hukuki yardım alabilirsiniz.