Şufa davası hangi durumlarda açılamaz?

Şufa davası hangi durumlarda açılamaz?

Şufa davası açmak için şartlar nelerdir?

Şufa davası diğer adı ile önalım davası şufa hakkının yani önalım hakkının ihlal edilmesi durumunda açılan davalar olup bahsi geçen ön alım hakkının bulunduğu taşınmazın başka bir 3. Kişiye resmi geçerliliği bulunan bir satış sözleşmesi ile satıldığının tespit edildiği ilk günden itibaren 2 yıl içerisinde açılmalıdır. Şufa davası açma hakkı 2 yılı geçtikten sonra kullanılamamaktadır. Bununla birlikte bahsi geçen satış işlemi paydaşlardan biri tarafından gerçekleştirilmiş ise şufa davası açılması hakkı kullanılamamaktadır. Yine bahsi geçen taşınmaz ile ilgili bütün paydaşların şufa hakkını devretmiş olması gibi bir durum mevcut ise şufa davası açılamamaktadır. Şufa davası açılamaması hakkında çok daha geniş bir liste bulunmakta ve bununla ilgili yetkili bir kişiden bilgi alınması gerekmektedir. https://www.gayrimenkulhukuk.com/ adresi üzerinden davanızın takibi için gerekli ücreti öğrenebilirsiniz.

Şufa davası için avukat ücretleri ne kadardır?

Şufa davası açılması yasal önalım hakkının kullanımını sağlamak için gerçekleştirilir. Bu kapsamda şufa davası açılması için yasal önalım hakkının kullanımına dair şartları karşılıyor olmak gerekmektedir. Burada yasal önalım hakkına ve şufa davası için gerekli şartlara sahip olunmazsa dava açılması söz konusu olamaz. Bu şartlar ise şu şekilde belirtilebilir; paylı mülkiyetten bahsedilebilecek bir taşınmazın bulunması, şufa hakkına sahip olan kişinin bahsi geçen taşınmazda paylı bir malik konumunda olması, bahsi geçen taşınmazın paydaşların haricinde üçüncü bir kişiye satılmış olması. Şufa davası gayrimenkul avukatları tarafından hizmet verilen bir dava türü olup şufa davası kapsamında belirlenmiş net bir ücret yoktur. Bu kapsamda şufa davası açmayı hedefleyen kişilerin bir gayrimenkul avukatı ile görüşerek kendi dava süreci hakkında ücret bilgisi edinmesi gerekir.