Kaygı Bozukluğu

Kaygı Bozukluğu

Kaygı Bozukluğu Bir Anksiyete Mi

Kaygı bozukluğu kişinin yaşadığı ya da yaşadığı her durum için aşırı stres, endişe ve korku yaşaması sonucu ortaya çıkan bir bozukluktur. Anksiyetenin bir türüdür. Bir nedene bağlı olarak ya da ortada bir neden yokken meydana gelebilir. Daha önce yaşanan olumsuz durumların tekrar yaşanması korkusu bu rahatsızlığa sebep olur. Kişi yaşadığı olumsuz durumu tekrar yaşamak istemediği için sürekli kaygılanır ve duygularını kontrol edemez hale gelir. Aynı zamanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamışken de meydana gelebilir. Olumsuz düşünceler stresi, kaygıyı artırır ve bu rahatsızlığı tetikler. Tedavi ile kaygı durumunun normalleştirilmesi ve rahatsızlığın önüne geçilmesi sağlanır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için https://ofelyacabral.com/anksiyete-bozuklugu/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaygı Bozukluğu Tedavisi Var Mı

Anksiyete bozukluklarından biridir. Ruhsal bir rahatsızlıktır ve tedavi edilebilir. Anksiyete durumları genellikle kısa sürer çok nadir uzun sürdüğü olabilir. Fakat kaygı bozukluğunda durum çok farklı. Çünkü kişi kafasındaki olumsuz düşünceleri susturmaz ve algısını başka yöne vermezse gün içerisinde sürekli kaygılı bir durumda yaşar. Bu durumda hayatı ciddi düzeyde etkileyebilecek hale gelir. Kaygı durumu kişinin yaşadığı ya da yaşayacağı olumsuzluklara odaklanarak hissettiği kaygıyı arttırır bu durumun atlatılması da kişinin olumlu düşünmesi ile mümkün olabilir. Diğer anksiyete türlerinden farkı da budur. Tüm gün boyunca bu durum içerisinde yer alabilirsiniz. Günlük yaşantıyı etkileyecek düzeye geldiğinde tedavi alınması önerilir. Kaygı herkes de bulunur ve kontrol edilebilir bir duygudur. Bunun kontrol edilememesi bu rahatsızlığı meydana getirir. Olumsuz düşüncelerin sebep olduğu bu durum stres, korku ve kaygının aşırı yaşanması sonucu oluyor. Tedavisi bulunan bu rahatsızlığı azaltmak ve kontrol altına almak mümkün.