Tıbbi Cihazlar

Tıbbi Cihazlar

Teknolojik Tıbbi Cihaz Çeşitleri

Tıbbi cihazlar hastalarda teşhis veya terapötik amaçlı kullanılan cihaz, alet, yazılım, materyal türevi ürünlerdir. Tıbbi cihazlar sayesinde İnsanlarda farmakolojik, immünolojik veya metabolik hastalıkların tanısı yapılabilir. Aynı cihazlar, hastalıkların tanısının yanı sıra önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi konusunda da endikedir.

Tıbbi Cihazlarla Hangi Rahatsızlıklar Önlenir?

Teknoloji her alanda engellenemez şekilde ilerlediği gibi sağlık alanında da ilerliyor. Tıbbi cihazlarsa hastanelerde yer alan ve insanların daha uzun - sağlıklı yaşamasına katkı sağlayan cihazlardandır. Aynı zamanda bu cihazlar, hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde de yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Günümüzde tıbbi cihazların ulaştığı son nokta ise cihazların anlık veri aktararak birbirleriyle haberleşmesi ve yazılımlara eklenen yapay zeka kodları gibileridir. Böylelikle hastalar hakkında son derece yararlı ve hızlı veriler alınabiliyor. Tıbbi cihazlar, günümüzde sağlık sektöründe yeni bir sayfa açılmasını sağlamıştır. Ayrıca günümüzde hastanelerde tıbbi cihazlar sayesinde insanların yaşadığı sağlık sorunları kayıt altına alabilmektedir. Veri tabanlarına kaydedilebilir bu bilgiler sayesinde insanlar tedavi edilerek sağlıklarına kavuşabilmektedir. Yine tıbbi cihazlar; yaralanma, sakatlanma, tanısı, izlenme, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik araştırılmalarda da kullanılmaktadır. Yanı sıra tıbbi cihazlar, doğum alanında da kullanılmaktadır. EKG cihazları, defibrilatör, aspiratör, ısı takip sistemleri, sterilizatör, santifrüj cihazları, pulse oksimetre, fetal el dopleri, laringoskop setleri, otoskop ve oftalmaskop, sıramatikler, numaratörler, otoskop spekulümü, elektronik butonlu sıramatik yazıcıları gibi ürünleri online sayfalarda bulabilirsiniz.