Sürecin Tanımı

Sürecin Tanımı

Süreç Aşamaları

Belirli bir mal ya da hizmet üretmek için gösterilen faaliyetler ve yapılan işler süreç olarak isimlendirilir. Bu aşamada birbirleriyle ilişki içinde olan insanlar, makineler, malzemeler, kullanılan yöntemler ve çevre süreci oluşturur. Üç temel faaliyet çeşidi süreci oluşturur. Bunlar; müşteri için önem taşıyan faaliyetler, iş akışını sağlayan (fonksiyonel, bölümsel ya da örgütsel) faaliyetler ve kontrol faaliyetleridir. Süreç yönetimi ise bu faaliyetlerin uygun teknoloji, organizasyon ve insan kaynağı ile en doğru şekilde yönetilmesidir. Süreç ve yönetimi hakkında detaylı bilgi almak için http://www.g-gsoft.com.tr/tr/cozumler/ sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Müşterilerin beklenti ve isteklerine yönelik ürün ve hizmet üretmek için yapılan faaliyetler dizisinde ön plana çıkan bazı noktalar vardır. Bir girdinin müşteri beklentisine cevap veren bir çıktı haline dönüşmesi için tekrarlanabilen, tanımlanabilen, ölçülebilen, fonksiyonlar arası olan, bir sorumlusu olan ve hiyerarşik olmayan faaliyetler dizisinin hayata geçirilmesi gerekir. Süreçlerin temel özelliği tanımlanabilir, ölçülebilir, tekrarlanabilir, kontrol edilebilir ve katma değer katabilir olmasıdır. Bu süreçlerin yönetilmesi ise daha iyi mal ve hizmet sunmak için alınacak önlemleri analiz etmek ve önlem açısından önemlidir.

Üstün Kaliteli Mal ve Hizmet için Kuruluşun Yapması Gerekenler

Yüksek performans ve süreç yönetimi için kuruluş süreçlerin tanımını yapmalı, girdileri ve çıktıları tanımlayarak analiz edilebilir hale getirmelidir. Ölçmezseniz başarılı olamazsınız. Bunun için sürecin sürekli analizi yapılmalı, girdi ve çıktıların amaca uygun şekilde geliştirilip geliştirilmediği takip edilmelidir. Süreç yönetimi ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi g-gsoft.com.tr sayfada bulabilirsiniz.