Network Güvenliği

Network Güvenliği

Network Güvenliğinin Faydaları

Network güvenliği kurumlarda olan hizmetlerini son zamanlarda daha da arttırmaktadır. Bunun nedeni ise sürekli olarak kurumlara yapılan siber saldırılardır. Bu saldırılardan kurumların korunması ve alınabilecek hasarların daha az olması anlamında faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetler ise kurumların güvenilirliklerini ortaya koymaktadır. Güvenilirlik seviyesinin ise kurumların hedeflerinin oluşmasında etkili oldukları bilinmektedir. Kısaca güvenilirlik seviyesini yüksek tutan kurumların ileriye dönük büyüme hızlarının da hızlı bir şekilde ilerleyeceği söylenebilmektedir. Söz konusu olan hizmetler ile ilgili olarak adresinin birtakım çalışmalarının olduğu söylenebilmektedir. Söz konusu olan güvenilirlik işlemlerinin yerine getirilmesinin kurumların yararına olacağı bilinmektedir çünkü bu işlemlerin uygulanmaması halinde kişilere güvenlik işlemlerinin gerektirdiği mali işlemlerin daha da üzerinde masrafların çıkması söz konusudur. Mali anlamda sıkıntının oluşmaması ve kurumların daha güvenilir ve kaliteli hizmetler sunabilmesi için söz konusu işlemlerin aksatılmamasına özen gösterilmelidir.

Network Güvenliği Çözümleri

Network güvenliği kurumların faydalanması için oluşturulmuş ve birtakım hizmetlerin yerine getirilmesi şeklinde ifade edilen işlemleri kapsamaktadır. Bu işlemlerin ise özellikle son zamanlarda artan siber saldırılardan dolayı daha da önem kazanmıştır. Bu çalışmaların ise kurumlara sağladığı birçok yarar vardır. Bu yararlar ise kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir; Güvenlik duvarı çözümleri sayesinde gelebilecek siber saldırılara karşı savunma sağlanabilmektedir. Sağlanan web erişim filtreleme özellikleri ile oluşabilecek iş kayıplarının önüne geçilebilmektedir. Failover özelliği ile internet bağlantısının hiçbir zaman kesilmeden çalışması sağlanmaktadır.
Network güvenliği hizmetleri kurumlara sunduğu avantajlardan dolayı kurumların imkanlarını daha da arttırdığı söylenebilmektedir. Bu imkanların yanında ise söz konusu olan işlemlerin gerçekleşmesi aşamasında belirtilen çözümler bulunmaktadır. Bunlar ise şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • IPS- IDS
  • DLP (Veri Kaybı Önleme)
  • Şifreleme
  • Web Filtreleme & Proxy
  • NAC (Ağ Erişim Kontrolü)
  • Güvenlik Duvarı- VPN