Drama Ne Demektir

Drama Ne Demektir

Dramanın Özellikleri

Yunanca “dran” kelimesinden türetilen drama kelimesinin sözlük anlamı, bir olayı, bir yaşamı, bir nesneyi, bir sözü, bir kelimeyi tiyatro teknikleri ile oyunlaştırarak anlatmaktır. Günümüzde sanat merkezlerinde drama kursu adı altında yapılan etkinliklerde, katılımcının belirlenen bir konuda doğaçlama yer alması sağlanır. Katılımcayı özgüven kazandıran, kendini ifade etme fırsatı sunan drama, özellikle çocuk gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Konuyla ilgili bilgi almak için href=" target="_blank"> sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Dramanın Faydaları

Her şeyden önce tiyatro değildir. Tiyatro gibi sahneye ve seyirciye dayalı bir gösteri olmayan dramada, katılımcının zevk alması, çıkarımlarda bulunması amaçlanır. Tiyatro teknikleri kullanıldığı için çoğu zaman iki kavram eş anlamlıymış gibi kullanılır, oysa drama başka birisi tarafından yapılanlıdırılmaz. İçinde bulunan kişilerce oluşturulur. Doğaçlama gelişir. Belirlenen konunun bir lider tarafından yönetilerek öyküleştirilerek anlatılmasıdır. Çocuklar için düzenlenen drama kursu ve etkinliklerde çocukların yaratıcı yönlerinin ortaya çıkması ve özgüvenlerinin artması amaçlanır. Oyunda kendilerini canlandırdıkları karakterin yerine koymaya çalışan çocukta empati duygusu gelişir. Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de düzenlenen kurslar vardır.Olayları, sözleri, nesneleri, kelimeleri... oyun oynayarak anlatmak için yapılan drama, teorik bilgilerin ve soyut kavramların somutlaşmasını sağlar ve çocukların daha hızlı öğrenmesine yardımcı olur. Çocukların zengin hayal gücüne sahip olmasını sağlar. Çocuklarda problem çözme yeteneğini geliştirir. Grup etkinliği olması nedeniyle çocuklara paylaşımı öğretir, sosyalleşmesine katkı sağlar. Yaratıcı drama kursu ve diğer etkinlikler için antesanat.com sayfayı ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.