TIBBİ ATIK STERİLİZASYON SİSTEMLERİ TESİSLERİNİN ÜNİTELERİ

TIBBİ ATIK STERİLİZASYON SİSTEMLERİ TESİSLERİNİN ÜNİTELERİ

Sterilizasyon Tesisi Ünitelerinin Bileşenleri

Tıbbi atıkların sterilize edilmesini sağlayarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek biçimde dönüştürülmelerine olanak tanıyan tıbbi atık sterilizasyon tesisi ünitelerinde birçok bileşen bulunur. Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan otoklavlara sahip olmak isteyen şirketler tercihlerini https://www.akarmak.com/kategori/tibbi-atik-sterilizasyon-sistemleri gibi sektörün öncü firmalarından yana kullanabilir. Bunlardan ilki otomatik atık yükleme sistemi, ikincisi otomatik atık taşıma sistemi, üçüncüsü otoklavlar, dördüncüsü tüm prosesin online kontrolü, beşincisi sterilize edilmiş atık parçalama ünitesi, altıncısı sterilize edilmiş tıbbi atık düzenli depolama alanına taşınması, yedincisi tıbbi atık araçları dezenfekte ünitesidir.

Sterilize Edilen Atıkların Test Edilmesi

Otomatik atık taşıma sisteminde atıkların el değmeden otoklavlar içine yerleştirilmesi sağlanır. Basınçlı buhar yüksek sıcaklık sayesinde sterilizasyon işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan otoklavlar atık malzemelerin üzerindeki mikropların yok edilmesini sağlar. Bu sistem içerisinde tüm süreçlerin online olarak görüntülenmesi, atıkların işleme maruz kalma süresinden basınç ve sıcaklık miktarına kadar tüm süreçlerin kontrol edilmesine olanak sağlar. Atık parçalama ünitesinde ise sterilize edilen atıklar bilgisayar kontrollü sistemler sayesinde küçük parçalara ayrılır. Sterilize edilen, ardından da küçük parçalara ayrılan atıklar atık taşıma aracına otomatik olarak yüklenir. Düzenli depolama sahasına doğru yola çıkan araçlarda taşınan ürünler boşaltıldıktan sonra söz konusu aracın yıkaması da sağlanır. Enfeksiyöz atıkların zararsız hale getirilmesi için kullanılan sistemler, kimyasal ve biyolojik indikatörler aracılığıyla test edilebilir. Sağlık kuruluşlarında oluşturulan atıkların tıbbi atık sterilizasyon sistemleri ile bertaraf edilmesi, sağlık sisteminin olumsuz yönde etkilenmesini engeller. Mikropların tamamen atıklardan arındırılmasını sağlayan araçlar, bu yönleriyle oldukça avantajlıdır. Şirketler böylelikle en nitelikli ürünlere rekabetçi fiyatlara sahip olarak tıbbi atık sterilizasyon sektörde önemli bir sterilizasyon ekipmanına sahip olmuş olurlar.