Gümrük Hukuku Neden Gereklidir?

Gümrük Hukuku Neden Gereklidir?

Zamanla Değişerek Gelişen Gümrük Hukuku Kanunları

İnsanlık tarihinin ilk çağlarından beri insanların gündeminde olan takas alışverişleri, dünya geliştikçe daha innovatif çözümlere ulaşarak modern yöntemlerin hayata geçirilmesini sağlamıştır. Gümrük Hukuku konularında sayfalarından ulaşabileceğiniz firmamızdan yardım talep edebilirsiniz. Gümrük hukuku da bu doğrultuda doğmuş olan uluslararası gereksinimlerdendir. Ayrıca uluslararası işlem gören firmaların ve bireylerin haklarını korumak üzere vardır.

Gümrük Hizmetleri Ve Buna Bağlı Gümrük Hukuku

Kısaca Ülkemizin Gümrük Birliği’ne girmesiyle Topluluk Gümrük kodunda yer alan hükümleri Ortaklık Konseyi Kararı gereği ve 4458 sayılı Gümrük Kanunun 1999’da yayımlanması ve 2007’de ilan edilen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunuyla tüm gümrük suçlarında yeni düzenlemeler getirilmiştir. Son olarak AB Topluluğunun Gümrük Kodunda yaşanan zaman aşımına uyum sağlamak amacıyla 4458 07.07.2009d 4458 ve 5911 sayılı sayılı kanunun yanı sıra 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Gümrük Kanunları kararnamelerinde değişiklik yapılmasına karar verilerek çağdaş yasal düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre; bazı deyimlerin tanımları, gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlaması, gümrük vergisi ve para cezalarının tebliği, itirazlar ve transit rejimi, ekonomik etkili gümrük rejimleri usulsüzlük cezası tarzındaki konularda değişiklikler olmuştur. Firmaların sunduğu gümrük hizmetleri, ulusal işleme yatırım teşvikleri, ülkelere giren ve çıkan malların Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon No’su (GTİP), ürünlerin miktarı - kıymeti ve menşeinin hatalı girilmesi gibi konularda, alım – satım sözleşmesi, teslim ve ödeme şekilleri, uluslararası taşıma, mal bedeli, kambiyo, döviz hareketleri kayıtlı alış – satış, Gümrük vergileri konusunda çıkan uyuşmazlıkların çözümlerinde yani tüm Gümrük Kanunu danışmanlık hizmeti, gümrük idareleri temsili, gümrük muafiyetleri gibi tüm hukuki gümrük konularında bizi arayabilirsiniz.