İşletmelerde Bilgi Güvenliğinin Önemi

İşletmelerde Bilgi Güvenliğinin Önemi

Firma Tarafından Bilgi Güvenliğinin Sağlandığı Hangi Belge İle İspat Edilir

Sektörü hangi alanda olursa olsun bir firma için bilginin sürekliliği korunması ve ulaşılabilirliğine yönelik standartlara sahip olması en az ISO 9001 Belgesi sahibi olmak kadar önemlidir. Her türlü işletme için uygulanabilir bir sürece sahip olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, özellikle günümüzde bilginin depolanması için kullanılan ortamların fiziki sınırları aşarak dış dünyaya daha hassas olan bilgisayar ortamlarına taşınmış olmasıyla birlikte önem kazanmıştır. Daha önceden sadece dosyalanarak dosya dolaplarında muhafaza edilebilecekken, günümüzde hızla gelişen bilgi teknolojileri sayesinde dünyanın istenen hemen her yerinden ulaşılabilir hale gelmesi büyük bir kolaylık sağlamasının yanında, büyük de bir güvenlik açığına yol açabilmektedir.

Bilgi Güvenliğinin Sağlandığını Bilmek Müşteriler Açısından da Önemlidir

İşletme açısından kendisi ile çalışan firmalar için güvenilir olması ilgili firmaların bilgilerini ne kadar koruduğuna da bağlı olmaktadır. Bilgi güvenliği sağlayan bir işletme müşterinin de güvenini sağlamış olacaktır. Bu şekilde fazladan iş yüküne sebebiyet verecek durumların da önüne geçilir. Bilgi kaçağından ortaya çıkabilecek çeşitli risklerin önüne geçilmiş olunur.

Firma Çalışanlarının Bilgi Güvenliği Farkındalığı da Artacaktır

Çalışanlar açısından da bilgi güvenliği konusundaki farkındalık artırılmış olacağından personel üzerinde de olumlu etkiye sahip olacak ve yine firmanın çalışanlarındaki bilinç seviyesinin yükselmiş olması firmanın bilgi kayıplarının önüne geçmesine yardımcı olacaktır.